Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
bip.gov.pl
Ochrona Danych Osobowych
Informacja

W trybie art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) dalej RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
  w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Strzyżowie - tel: - 17 2763079 w. 42,e-mail: iod@strzyzow.praca.gov.pl, adres: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 2 (II piętro, pok. 15).
 3. Administrator, prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w celu realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy z dnia
  20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), a także w celu wykonania obowiązków wynikających
  z przepisów innych ustaw.
 4. < >odstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), przepisy wykonawcze do powyższej ustawy oraz przepisy art. 6 i art. 9 RODO.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest wymogiem ustawowym w celu korzystania ze świadczeń
  i usług realizowanych przez powiatowy urząd pracy, a w przypadku zawierania umów warunkiem jej zawarcia. Ewentualną konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią danych osobowych jest odmowa przyznania uprawnień, o które się Pan/Pani ubiega, ich utrata lub pozbawienie, jeżeli z odmową podania danych osobowych taki skutek wiążą obowiązujące przepisy ustaw, a w przypadku zawierania umów odmowa jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby, które są zaangażowane w realizację ww. zadań.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa do udostępnienia im danych osobowych.
 6. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pozyskane od wszystkich podmiotów zobowiązanych na podstawie ustawy do udostępnienia tych danych tutejszemu Urzędowi.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 9. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 10. sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe,
 11. usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –tylko wówczas, gdy usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych nie będzie uniemożliwiać realizacji swoich zadań przez organy publiczne i nie będzie sprzeczne z przepisami prawa,
 12. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – tylko wówczas, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy.
 14. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
  z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).   
powrot
Podmiot publikującyStruktura urzędu
WytworzyłElżbieta Zimny - Kierownik2018-06-07
Publikujący Wiesław Szurlej - Admin 2018-06-07 14:01
Modyfikacja Wiesław Szurlej - Admin 2018-06-07 14:03
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2018-06-07
data dodania: 2018-01-31
data dodania: 2016-11-30
Newsletter
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie
Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów , tel. (017) 276-10-74 , e-mail: bip@pupstrzyzow.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2018r. 03:08:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.